คอร์สGrammar Advance

รายละเอียด คอร์สGrammar Advance สาขาศรีราชา

“การที่จะพูดได้ ต้องร้อยเรียงประโยค ให้ได้ในสมองก่อน”                           
คอร์ส Grammar เพื่อการสนทนา 26ชม.
Grammar เพื่อการสนทนา  ปกติ 9,590 ลด 20% เหลือ 7,690 บ.
Grammar เพื่อการสนทนา Buffet  ปกติ 11,990 ลด 20% เหลือ 8,690 บ.
แห่งเดียวที่:
  สอนโดยอาจาร์ยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สัญชาติThai-Canadian
  คุณจะได้ตะลุยคำศัพท์ กว่า 2,500คำ     
  จะได้ผ่านการทดสอบคำศัพท์จริงมากถึง 8 ครั้ง
๏ สอนเทคนิคการแต่งประโยค โดยนำเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วมาใช้ฝึกแต่งประโยค