Red Maple-The Tutor

Red Maple-The Tutor

“เน้นปั้นเด็กๆให้เก่งถึงขีดสุด สู่ความเป็นเพชรยอดมงกุฎ ของจริง!”

ติวเข้ม

คณิต

วิทย์

อังกฤษ

“หากผมสามารถช่วยบุตรสาวทั้งสองให้ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษาได้

ผมย่อมช่วยบุตรหลานของท่านได้เช่นกัน” By Teacher TONY CHAI

💢อันดับ 1 ภาคตะวันออก ของจริง💢

🎓ขอแสดงความยินดี กับ น้องโซเฟีย 🎈🎈

ลูกศิษย์T.Chai 👑 @RedMaple-Junior🎉

ที่สอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โครงการ PRE-GIFTED&EP 2561

🎉🎉ได้ที่ 1 ของภาคตะวันออก และที่ 1 จังหวัดระยอง 🎉🎉